Enklare hantering av tillstånd och avtal

Vi inför under 2019 en ny webbtjänst för att skapa en enklare hantering av personaltillstånd och parkeringsuthyrning.

Vi vill att det ska vara enkelt att parkera i Gävle och inför därför under 2019 en ny webbtjänst som förbättrar och förenklar hanteringen av parkeringstillstånd och parkeringsuthyrning.

Det innebär att du som anställd inom Gävle kommun eller privatperson kan hantera ditt personaltillstånd och eventuella parkeringsavtal via vår webbplats.

Samtidigt påbörjar vi övergången till digital hantering av tillstånd och hyrplatser vilket innebär att det framöver inte längre behövs ett fysiskt tillstånd i vindrutan på bilen och du får möjlighet att själv ändra registreringsnumret som är kopplat till ditt avtal. 

Information för parkeringshuset Briggen 

Om du hyr en parkeringsplats idag
Du som redan hyr en parkeringsplats i parkeringshuset Briggen behöver inledningsvis inte göra någonting. När vi övergår till den nya webbtjänsten kommer vi att lägga in ditt befintliga avtal så att du framöver kan administrera detta via vår webbplats.

Om du vill hyra en parkeringsplats
Du som vill hyra en parkeringsplats i parkeringshuset Briggen gör en ansökan via vår webbplats genom att registrera ett personligt konto. I webbtjänsten kommer du att kunna se lediga platser, ansöka om parkeringsplatser och se historik om dina parkeringsavtal. Du kan själv ändra vilken eller vilka registreringsnummer du vill ha kopplat till dina parkeringsavtal.

Information för anställda inom Gävle kommun

Du som tidigare ansökt om ett personaltillstånd via Ankaret kommer under 2019 att övergå till vår webbtjänst som kommer att finnas på vår webbplats.

I webbtjänsten kommer du kunna registrera ett personligt konto, se lediga parkeringsplatser, ansöka om personaltillstånd och andra parkeringsavtal. Du kommer även att ha möjlighet att själv ändra vilken eller vilka registreringsnummer du vill ha kopplat till ditt personaltillstånd eller andra parkeringsavtal.

För att du ska kunna ansöka om ett personaltillstånd behöver du identifiera dig, dels genom att bekräfta att du har rätt att ansöka om personaltillståndet, men även genom att skapa ett konto med e-legitimation.

Befintliga personaltillstånd
Du som redan har ett fysiskt parkeringstillstånd kommer att kunna använda det till dess att giltighetsperioden går ut. Du kan se giltighetsperioden på ditt tillstånd.

Vid giltighetsperioden slut behöver du göra en ny ansökan i webbtjänsten. Vill du gå över till ett digitalt tillstånd tidigare än giltighetsperiodens slut behöver du kontakta vår Kundservice.

Du som hanterar personaltillstånd för din verksamhet
Tidigare har verksamhetschefer beställt personaltillstånd för de fastigheter där parkeringen är gratis men ändå kräver tillstånd. Dessa tillstånd kommer framöver att hanteras via vår webbtjänst. Du som tidigare beställt personaltillstånd till din verksamhet behöver därför vid nästa ansökningstillfälle under 2019 be dina medarbetare att själva ansöka om personaltillstånd i vår nya webbtjänst, alternativt kontakta vår Kundservice.

Tidplan

Den nya webbtjänsten planeras att tas i drift under februari 2019. Mer information om detta kommer att publiceras löpande på vår webbplats.

Vid frågor

Har du frågor om införandet av vår nya webbtjänst är du välkommen att kontakta oss på info@gavleparkering.se

Sidan uppdaterades senast 30 januari 2019