Avgifter i Gävle

Här kan du läsa mer om parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter.

Parkeringsavgifter

Centrala Gävle har fyra parkeringszoner med olika parkerings-avgifter. Zonerna är indelade i färgerna röd, gul, blå och vit.

Parkeringszon

Kostnad per timme

 Betaltid

Röd

15 kronor

 09.00-19.00

(09.00-15.00)

max 2 timmar

Gul

10 kronor

09.00-18.00

(09.00-15.00)

Blå

5 kronor

09.00-18.00

(09.00-15.00)

 Vit

2 kronor

09.00-18.00

(09.00-15.00)

Dessa parkeringsavgifter gäller inte i parkeringshus eller på enskilda parkeringsplatser på tomtmark.

Vid vilka tider betalas parkeringsavgifter?

Gul, blå och vit zon

Vardagar kl. 09.00-18.00
Lördagar samt dag före röd dag kl. 09.00-15.00

Röd zon

Vardagar kl. 09.00-19.00
Lördagar samt dag före röd dag kl. 09.00-15.00

Du får som längst stå 2 timmar på dessa parkeringsplatser.

Övriga

Vid Gävle Centralstation, busstorget och Fjärran Höjder är parkeringsavgifter obligatoriska, oavsett tidpunkt och dag.

På området Lantmäterietgatan betalar du vardagar kl 07.00-17.00.

Bredvid Polishuset är det blå zon, dock får du max parkera 2 timmar på denna parkering.

Betalning

Parkeringsavgifterna betalar du kontant eller med kort eller via din mobiltelefon med så kallad telefonparkering. I vissa biljettautomater kan du även betala med ditt bensinkort.


Felparkeringsavgifter

Följande felparkeringsavgifter gäller för parkeringsanmärkningar på allmän plats:

Förseelse

Avgift, kr

Gångbana

700

Korsning

700

Övergångsställe

700

Handikapparkeringsplats

700

Busshållplats

700

Förbud att stanna

700

Parkering mot körriktning

700

Övriga parkeringsförseelser (ex. parkering i

p-förbudsområde, inte följt datumparkering)

500

Längre tid än tillåtet

350

Utan att erlägga avgift

350

Överklagan

Om du har fått felparkeringsavgift men anser att du parkerat rätt, då kan du göra en överklagan. Det är Polismyndigheten som tar emot och bedömer din överklagan.

Kontaktuppgifter:

Polismyndigheten
Box 625
801 26 Gävle
Tel. 114 14

Sidan uppdaterades senast 16 januari 2019